Counseling & Coaching

Silhouette of helping hand between two climber

Counseling is een laagdrempelige vorm van emotionele en mentale hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en bepaalde vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard, en combineert empathie en betrouwbaarheid.

De counseling die ik aanbied is vanuit een spirituele en boeddhistische achtergrond, door middel van lezingen en meditaties.

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is om een positieve verandering bij mensen tot stand te brengen, met een wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Door middel van gesprekstherapie, persoonlijke begeleiding, geef ik ondersteuning waarbij u terug uw balans vindt en verder kan in het leven.

Coaching heeft een belangrijke positieve werking voor psychische klachten als depressie, burn-out of bore-out.

Een persoonlijk gesprek van maximum anderhalf uur kan best aangevraagd worden via de contactpagina.

Mentale en emotionele ondersteuning, persoonlijke begeleiding, inspirerende lezingen en meditatiesessies.